Program

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY (16.01.2014)
„Uwolnić WIEDZĘ SPOŁECZNOŚCI”

10:30 – 11:00      Rejestracja uczestników
11:00 – 11:15      Oficjalne otwarcie Rzeczpospolitej Lokalnej
                              Henryk Wujec - Doradca Prezydenta RP
                              Bohdan Skrzypczak - Prezes Centrum
                              Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
11:15 – 11:30      Wystąpienie nakreślające sztandarowe przesłanie RL i nakreślające obszary prac
                              nad rekomendacjami do systemu wsparcia partycypacji publicznej w Polsce
                              Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu
                              w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
11.30 – 11.45        Zwiększenie roli obywateli w decydowaniu o sprawach samorządu z uwzględnieniem
                              konsultacji społecznych – projektu ustawy Prezydenta RP.
11:45 – 12:00        przerwa na rozejście się do swoich grup
12:00 – 14:00        1 część pracy nad rekomendacjami 

Praca odbywać się będzie w dwóch 2-godzinnych częściach w kilkunastu grupach/społecznościach, by poprzez wykorzystanie narzędzia partycypacji publicznej uzyskać GŁOS SPOŁECZNOŚCI stanowiący wstępne rekomendacje.

14:00 – 15:00        Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00        2 część pracy nad rekomendacjami 
17:00 – 17:20        Przerwa kawowa
17:20 – 18:00        Spotkania poszczególnych grup ze sobą, zapoznanie się z wnioskami i zdiagnozowanymi problemami
                              w ramach pracy nad poszczególnymi zagadnieniami
18.00 - 18.30        Prezentacja gry multimedialnej „Party-tura” dotyczącej partycypacji publicznej
18:30 – 19:30        Poczęstunek wieczorny
19:30 – 20:30        Sztuka partycypacji – wydarzenie wieczorne
20:30 – 21:30        Swobodne spotkania uczestników, wymiana wrażeń z pracy na RL

DZIEŃ DRUGI (17.01.2014)
„GŁOS wolny wolność ubezpieczający”

9:00 – 10:30        Samorządność i samorządowość w stronę „państwa obywateli i silnego społeczeństwa”
                            Bogusław Chrabota – moderator
                            prof. Edmund Wnuk-Lipiński- Collegium Civitas
                            Tomasz Potkański – Związek Miast Polskich, Z-ca Dyrektora Biura ds. Projektów
                            Piotr Szczepański – Prezes Fundacji Wspomagania Wsi
                            dr Stanisław Faliński – Burmistrz gminy
                            Warszawa-Ursynów (1994-2002)
                            Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady
                            m.st. Warszawy
                            Paweł Jordan – prezes BORIS

10:30 – 11:30      System wspierania partycypacji publicznej - rekomendacje systemowe będące głosem uczestników sejmu  
                            moderatorzy: Piotr Frączak i Jacek Gralczyk 

11:30 – 11:45        przerwa

11:45 – 13:15        System wspierania partycypacji publicznej - podsumowanie dotychczasowych prac grupowych
                              (z obu dni wydarzenia) oraz debata z udziałem zaproszonych gości
                            moderator: Prof. Mirosława Grabowska – Dyrektor Naczelny CBOS
                            Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej
                            Rafał Trzaskowski – Minister Administracji i Cyfryzacji
                            Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu
                            w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
                            prof. Jerzy Regulski – Doradca Prezydenta RP
                            Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu
                            Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
                            Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
                            Piotr Frączak
Prezes Ogólnopolskiej Federacji
                            Organizacji Pozarządowych
                            Jakub Wygnański
Prezes Pracowni Badań i Innowacji
                            Społecznych Stocznia

13:15 – 13:30         wystąpienie gościa specjalnego i oficjalne zakończenie wydarzenia
13:30 – 14:30         obiad

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: