O projekcie > Wiadomości > Świebodzin wspiera...

Świebodzin wspiera przedsiębiorczość i dzieli się doświadczeniem z innymi

2014-03-06

Jak samorząd wraz z lokalną społecznością możne wspólnie decydować o przedsiębiorczości? Dlaczego warto zapraszać partnerów społecznych do wspólnej pracy nad dokumentami planistycznymi i strategicznymi? Jak zaplanować proces tworzenia dokumentu z udziałem strony społecznej? Pod koniec lutego br. przedstawicie samorządów z województwa lubuskiego, uczestniczyli w Akademii współdecydowania. Odwiedzili też Świebodzin, by dowiedzieć się jak taki proces udało się przeprowadzić w powiecie.

Wizyta studyjna w Powiecie Świebodzińskim odbyła się 24-25 lutego. Spotkanie zostało zorganizowane w ośrodku wypoczynkowym Martinez w Lubrzy (powiat świebodziński), którego właścicielami są członkowie zespołu partycypacyjnego pracującego nad „Programem wspierania przedsiębiorczości w Powiecie Świebodzińskim”, w ramach projektu Decydujmy razem.

Władze powiatu świebodzińskiego wybrały politykę "Przedsiębiorczość", gdyż jest to bardzo ważna dziedzina, stanowiąca podstawę rozwoju powiatu. Nabór osób do prac w Zespole ds. Programu Wspierania Przedsiębiorczości miał charakter otwarty. Do wspólnych prac nad programem zaproszono m.in. przedsiębiorców oraz instytucje i organizacje działające na tym terenie. W trakcie prac nad dokumentem skład Zespołu ulegał zmianom, jednakże prace trwały nieustająco. Łącznie, w 2012 roku, odbyło się 7 spotkań. Ustalono, że w Programie Wspierania Przedsiębiorczości zawarte będą dwa duże działania:

I. powołanie/utworzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz
II. powołanie/utworzenie klastra przedsiębiorczości, na który składać się będą:
- klaster edukacji zawodowej,
- klaster turystyki,
- klaster przedsiębiorczości,
- klaster organizacji pozarządowych.

Ponadto, w ramach projektu Decydujmy razem w powiecie odbyły się także spotkania grup roboczych, podczas których zostały uszczegółowione cele operacyjne dla Programu.

Adresatami Programu są przede wszystkim przedsiębiorcy ale też przedstawiciele administracji samorządowej (przede wszystkim władz Starostwa Powiatowego i przedstawicieli gmin) oraz instytucje społeczne, które uznają za istotne zagadnienia rozwoju gospodarczego powiatu.

Świebodzińscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą Programu, którego efektem ma być m.in. utworzenie klastrów oraz inkubatora przedsiębiorczości – Już zgłaszają się do nas osoby zainteresowane inkubatorem – mówi Sylwia Kowalik, animatorka partycypacji publicznej ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Partycypacja to gorący temat – Świebodzin dzieli się doświadczeniem

Dwudniową wizytę studyjną otworzyło seminarium. Agata Bulicz, trenerka Akademii, przedstawiła metody partycypacji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz omówiła najważniejsze formy i narzędzia konsultacji. W krótkim czasie spotkanie przerodziło się w konwersatorium - okazało się, że partycypacja to gorący temat wśród zgromadzonych przedstawicieli samorządów lubuskich. Uczestnicy mieli wiele pytań i prowadzili ożywioną dyskusję. W spotkaniu uczestniczyła także animatorka partycypacji publicznej, Sylwia Kowalik, która opowiedziała, jak krok po kroku przebiegała praca nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości. Uczestnicy wizyty spotkali się również z członkami zespołu partycypacyjnego, który składał się przede wszystkim z lokalnych przedsiębiorców. Członkowie zespołu opowiedzieli o uczestnictwie w projekcie, korzyściach z partycypacji i pomysłach ujętych w opracowanym Programie. Mowa była przede wszystkim o klastrze turystycznym i klastrze przedsiębiorczości oraz o powołaniu inkubatora przedsiębiorczości, który ma wspierać młodych ludzi stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Akademia wkrótce w województwie łódzkim

Dla tych, którzy efektywne zarządzanie swoją gminą czy powiatem, stawiają za główny cel działań, Akademia Lokalnej Polityki Publicznej oferuje bezpłatny, dwuetapowy pakiet edukacyjny: profesjonalne warsztaty i wizyty studyjne połączone z seminariami. Jej celem jest wspieranie partycypacji w kształtowaniu i realizacji skutecznych strategii rozwoju gmin, powiatów oraz dzielnic.   

Warsztaty Akademii obejmują 4 obszary polityki publicznej: zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość, zatrudnienie i integrację społeczną. Skupiamy się na tworzeniu dokumentów strategicznych przy udziale strony społecznej – mówi Agata Jagodzińska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, organizatora Akademii  –  Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zaś, są wizyty studyjne zaplanowane w tych samorządach,  gdzie takie dokumenty i działania były już prowadzone. To cenny element tych szkoleń, bo uczestnik może przyjrzeć się jak ten proces partycypacyjny był realizowany w praktyce.

Do Akademii organizatorzy zapraszają wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów oraz sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad, radnych oraz innych delegowanych przez urząd pracowników chcących wziąć udział w warsztatach i wizytach studyjnych.  

Najbliższe warsztaty w województwie łódzkim odbędą się: 
8-9 maja 2014 –  Kutno – Przedsiębiorczość i zatrudnienie
14-15 maja 2014 –  Łódź –  Integracja społeczna
20-21 maja 2014 –  Piotrków Trybunalski –  Zrównoważony rozwój

Więcej informacji o ALPP i dokumenty rejestracyjne: www.decydujmyrazem.pl/akademia

Dodatkowych informacji o Akademii udziela: Agata Jagodzińska, Moderatorka Akademii z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: tel. 22-351-93-19, e-mail: alpp@frdl.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: