Dla Mediów > Projekt

Projekt

„Decydujmy razem” to pomysł skierowany dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski, którego celem jest: upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi powstałych w Polsce i za granicą, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.

Chcemy nadać partycypacji wymiar trwałej praktyki życia publicznego.

W Polsce jest coraz więcej prawno-instytucjonalnych możliwości włączania obywateli w życie publiczne. Większość z nich – np. konsultowanie podejmowanych decyzji czy po prostu informowanie o nich – nie daje jednak mieszkańcom okazji do aktywnego zarządzania sprawami publicznymi. Dlatego też, jak pokazują m.in. badania CBOS z 2010 roku, 60 proc. Polaków uważa wciąż, że nie ma wpływu na sprawy publiczne na poziomie ogólnokrajowym. Aż 45 proc. odczuwa brak możliwości udziału w procesie decydowania o sprawach swojego miasta i gminy, uznając, że jest on przede wszystkim domeną władzy. Jednocześnie to właśnie decyzjom podejmowanym na poziomie lokalnym Polacy przypisują jeden z najbardziej istotnych czynników rozwoju lokalnego. Aż 79 proc. respondentów wierzy w sens współpracy z innymi.  Naprawdę warto ten potencjał wykorzystać.


Do udziału w projekcie zaprosiliśmy wszystkie gminy i powiaty w Polsce. Spośród samorządów, które zakwalifikowaliśmy, 40 gmin i 8 powiatów funkcjonuje w układzie subregionalnym (subregion to grupa gmin, połączonych wspólnotą interesów politycznych, finansowych, historycznych, środowiskowych itp.). Ponadto w projekcie uczestniczy 60 indywidualnych gmin i powiatów ze wszystkich województw.

Wybrane samorządy reprezentują różne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego. Są to gminy miejskie, miejsko-wiejskie do 100 tysięcy mieszkańców, wiejskie oraz powiaty. Istotnym kryterium doboru samorządów jest poziom partycypacji, występujący w danej jednostce. Ponieważ celem projektu jest wypracowywanie modelowych rozwiązań, wybrane samorządy reprezentują różne poziomy partycypacji.

Kolejnym etapem jest rekrutacja przedstawicieli społeczności lokalnych do zespołów i grup roboczych. Przeprowadzą ją samorządy, z zachowaniem reprezentatywności różnych grup społecznych, instytucji i sektorów. Zapraszani są przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców lub ich organizacji, członków rad osiedli i mieszkańców.

Przewiduje się, że udział w projekcie weźmie ok. 1800 uczestników. W ciągu 4 lat trwania projektu powinni oni zaangażować w działanie ok. 10 000 kolejnych mieszkańców swoich gmin i powiatów. Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat partycypacji oraz projektu „Decydujmy razem”, jego metod, realizowanych etapów, a wreszcie gmin i powiatów, które już rozpoczęły prace, znajdziecie Państwo w poniższym pliku:

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: