Biblioteka > "Decydujmy razem" > Partycypacja...

Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Analizy i opinie 3/2013

2013-02-18
Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Analizy i opinie 3/2013

Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami ogranicza się do najmniej wymagających form partycypacji, a współdecydowanie i delegowanie należą do rzadkości. Władze lokalne nie cenią partycypacji publicznej. Największe poparcie przedstawicieli władz lokalnych zyskują te sposoby zarządzania, które polegają na samodzielnym podejmowaniu decyzji, a następnie informowaniu o nich mieszkańców, ewentualnie ich wyjaśnianiu i uzasadnianiu.

Polacy rzadko uczestniczą w życiu publicznym. Najpowszechniejsza forma partycypacji ma charakter bierny i jest nią poszukiwanie informacji nt. decyzji podejmowanych przez władze.

Władze lokalne powinny: zdobywać rzetelną i pogłębioną wiedzę nt. społeczności, którymi zarządzają oraz rozwijać nowe kanały komunikacji z mieszkańcami. Niezbędna jest edukacja władz lokalnych i mieszkańców nt. partycypacji.

To kluczowe wnioski z najnowszego opracowania powstałego w ramach projektu "Decydujmy razem". Autorki Anna Olech i Paulina Sobiesiak-Penszko
przedstawiają diagnozę stanu partycypacji w Polsce opracowaną na podstawie badań Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy do lektury.

Autorki: Anna Krajewska, Paulina Sobiesiak-Penszko

Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych


Zobacz też: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: