Biblioteka > "Decydujmy razem" > Partycypacja...

Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej

2011-07-07
Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej

Partycypacja publiczna – uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych – stała się obecnie jedną z kluczowych kwestii społeczeństw demokratycznych. Jednocześnie samemu pojęciu „partycypacja” towarzyszy brak precyzji, a granice obszaru zjawisk łączonych z partycypacją zdają się płynne i nieostre. Tom Partycypacja publiczna – o uczestnictwie obywateli w życiu lokalnej wspólnoty ma ambicje wzbogacenia dyskusji o partycypacji publicznej, nie roszcząc sobie jednak prawa i nie zakładając wyczerpania całości problematyki.

W strukturze książki wydzielono dwie części, zróżnicowane w swoim charakterze.

Część pierwsza to najszersza perspektywa dyskusji o partycypacji – poszukiwania jej źródeł w myśli filozoficznej, odnajdywania jej historycznych przejawów w organizacji społeczeństw i społeczności, wskazywania współczesnych szans rozwoju związanych z upowszechnianiem się nowych technologii informacyjnych. Jest to także propozycja polemiki i rewidowania upowszechnionych sposobów pojmowania tego zjawiska.

Teksty zebrane w części drugiej są wyraźnie osadzone we wspólnych ramach teoretycznych. Zostały one skonstruowane zarówno przez wyłożenie określonego sposobu rozumienia i definiowania partycypacji publicznej, jak i przez przedstawienie propozycji budowania modeli partycypacji, czyli próby opisania samego zjawiska i jego rozmaitych form (odmian, wymiarów). Czytelnik znajdzie tutaj także opracowania „egzemplifikacyjne”, prezentujące partycypację publiczną w działaniu, ilustrujące sytuacje i procesy partycypacyjnego podejmowania i (lub) wdrażania decyzji publicznych właśnie w ujęciu przedstawionych modeli.

Zapraszając czytelników do lektury, pozostaje mieć nadzieję, że po jej zakończeniu zjawisko partycypacji publicznej w swoich zróżnicowanych wymiarach i zastosowaniach stanie się dla nich bardziej jasne.

Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: