Kalendarz > W stronę... > FORMULARZ...

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości? Polityka publiczna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

UWAGA! Przedłużony czas rejestracji - do 4 listopada br.!

XIII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu "Decydujmy razem"

7-8 listopada 2013 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
(Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn, k./Rzeszowa)

Przesyłając formularz potwierdzam udział w Seminarium.

W przypadku, gdy uczestnik nie przybędzie na seminarium a wcześniej zadeklaruje udział w nim poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, zostanie obciążony kosztami (nocleg i wyżywienie, zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym). 

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 4 listopada 2013 r. do godziny 13:00 

(5 listopada będziemy wysyłać potwierdzenie uczestnictwa w seminarium)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Organizatorem: 

(Aleksandra Paliwoda: aleksandrap@cal.org.pl, tel. 22 126 26 18 w. 13., kom. 663 443 480)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię*
Nazwisko*
Pełna nazwa Instytucji/Organizacji*
Województwo*
Kod*
Miasto*
Ulica i nr lokalu*
Telefon kontaktowy*
e-mail*
Prosimy o określenie swojego zapotrzebowania na noclegi i wyżywienie zaznaczając odpowiednie pola:*
Reprezentuję:*
Wyrażam zgodę na udział w konferencji oraz przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach komunikacji marketingowej. Jednocześnie Fundacja "Fundusz Współpracy" zobowiązuje się do nieprzekazywania tych danych osobom trzecim.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: