Konferencja 2014 > Program

Program

DZIEŃ PIERWSZY (24 czerwca - wtorek)
17:00
– 20:00 Spotkanie uczestników projektu

17:00 – 18:30      Wyniki ewaluacji testowanych modeli wdrażania partycypacji publicznej

                              – ścieżki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

                              Łucja Krzyżanowska i Magda Biejat z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
                              Irena Wolińska, WYG PSDB sp. z o.o.
                              dr Anna Olech, Instytut Spraw Publicznych
                              Witold Monkiewicz, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
                              Bogdan Skrzypczak, Centrum Aktywności Lokalnej CAL 

Moderator: Piotr Stronkowski

18:30 – 19:15      Podsumowanie i podziękowania

                              Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

19:15 – 20:00        Uroczysta kolacja


DZIEŃ DRUGI (25 czerwca - środa)
Konferencja podsumowująca projekt „Decydujmy razem”
WSPÓŁDECYDOWANIE. MODA CZY NOWOCZESNA SAMORZĄDNOŚĆ

09:30 – 11:00        rejestracja uczestników
10:00 – 11:00        briefing prasowy

11:00 – 11:30        powitanie gości, wystąpienia gości honorowych 
                             
                              Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju
                              Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
                              Jacek Ostrowski, Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy

11:30 – 12:30        Partycypacja w praktyce. Czego dowiedzieliśmy się o niej dzięki projektowi „Decydujmy razem”?

                              dr Anna Olech, Instytut Spraw Publicznych
                              dr Agata Bulicz, doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
                              Oktawiusz Chrzanowski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
                              Marek Romaniec, animator subregionalny projektu Decydujmy razem
                              Moderatorka: Maria Rogaczewska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

12:30 – 13:15         przerwa kawowa
                              zwiedzanie stoisk demonstracyjnych prezentujących doświadczenia uczestników projektu:
                              samorządów oraz produktów wypracowanych w trakcie realizacji działań projektowych

13:15 – 14:30        Czy partycypacja publiczna zadomowiła się w polskich samorządach?
                              dyskusja panelowa poprzedzona wystąpieniami każdego uczestnika panelu, w formule TEDx

                              Zdzisław Czucha, Burmistrz Kościerzyny
                              Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku
                              Paweł Bliźniuk, Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji ds. budżetu obywatelskiego
                              w Radzie Miejskiej w Łodzi
                              Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich
                              dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski, doradca FRDL

14:30 – 14:45        przerwa

14:45 – 16.00        Przyszłość, czyli system wsparcia partycypacji publicznej w Polsce.
                              – panel dyskusyjny o charakterze polityczno-strategicznym

                              Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
                              Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
                              Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
                              Jolanta Barska, Burmistrz Nysy
                              Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
                              Łukasz Domagała, sieć SPLOT
                             

16:00 –                 zakończenie konferencji
16:00 – 17:00        obiad

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: