O projekcie > Konferencja... > Oficjalne otwarcie...

Oficjalne otwarcie projektu „Decydujmy razem”

Niemal 400 samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych tematyką partycypacji publicznej spotkało się 31 maja 2011 roku w Warszawie na konferencji oficjalnie otwierającej projekt Decydujmy razem". W ramach panelu dyskusyjnego oraz sesji tematycznych zastanawiano się czy i w jakim stopniu możliwe jest włączenie obywateli w proces decydowania o sprawach gminy, powiatu czy dzielnicy. Pierwszą część konferencji wypełniła dyskusja panelowa:


Partycypacja publiczna - ograniczenie czy rozszerzenie lokalnej władzy.

- Partycypacja to zaproszenie, wysłuchanie i odpowiedź - powiedział Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" w wypowiedzi inicjującej panel dyskusyjny, moderowany przez Jacka Żakowskiego - W demokracji partycypacyjnej pierwszy krok należy do państwa i władzy, które powinno zostawić obywatelom przestrzeń - podkreślał Wygnański.

Prezydent Przemyśla Robert Choma zwrócił uwagę na to, że nie można utożsamiać demokracji i partycypacji publicznej z frekwencją wyborczą. Zarówno on, jak i Marcin Stopa, sekretarz Rzeszowa podkreślali niezwykle istotną rolę, jaką w procesie angażowania obywateli w procesy decyzyjne odgrywają konsultacje z władzami gminy.

- Najważniejsze, aby w tego typu spotkaniach brało udział jak najwięcej ludzi. Dużą wagę przywiązujemy do promowania idei spotkań z mieszkańcami i poważnie podchodzimy do wniosków, które z nich płyną - podkreślał Marcin Stopa. Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które jest liderem projektu podkreślił, że włączenie partycypacji do systemu prawnego będzie sukcesem. - Partycypacja jest celem numer jeden w przygotowywanej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 - powiedział Niezgoda.

Dr Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego nawiązując do uwagi Jacka Żakowskiego, że wejście na ścieżkę partycypacji wymaga od władz lokalnych odwagi, zwrócił uwagę na to, że politycy lokalni często przekonują obywateli, że życie jest tak skomplikowane, że mieszkańcy nie dadzą sobie rady z pojawiającymi się problemami. - Musimy mówić o potrzebie budowania umiejętności kooperacji i współdziałania już od przedszkola - przekonywała Magdalena Kopczyńska-Zych, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiadając na pytanie po co nam jest partycypacja stwierdził, że jeżeli jesteśmy członkami wspólnoty lokalnej to możliwość współdecydowania potrzebna jest nam abyśmy poczuli się lepiej i mogli więcej osiągnąć. - Partycypacja to ma być uczestnictwo, a nie obecność. Proces stanowienia prawa powinien się odbywać w formule partycypacyjnej - powiedział Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Partycypacja - praktyka i narzędzia pomiaru

W drugiej części konferencji jej uczestnicy brali udział w jednej z wybranych przez siebie sesji dyskusyjnych:

Sesja I: Partycypacja w praktyce - sesję w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników przygotowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, W trakcie sesji przedstawiciele samorządu z Gdyni i Głuchowa prezentowali własne przykłady partycypacji. Uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego ćwiczenia - próby praktycznego zastosowania wybranego narzędzia partycypacyjnego w konkretnym zadanym temacie.


Sesja II: Partycypacja w polskich samorządach - w trakcie sesji zaprezentowano sposób, w jaki Stowarzyszenie CAL oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej budują z samorządami gminnymi i powiatowymi proces partycypacji w lokalnych politykach publicznych. Kolejno przedstawiono dwie ścieżki metodyczne. Ścieżkę indywidualną FRDL oraz ścieżkę subregionalną Stowarzyszenia CAL

Sesja III: Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym? - Pierwsza część sesji poświęcona była prezentacji narzędzia służącego pomiarowi partycypacji publicznej w samorządach opracowanego przez zespół ekspertów Instytutu Spraw Publicznych. Przedstawiono założenia narzędzia, jego konstrukcję i sposób zastosowania. Druga część sesji przeznaczona była na dyskusję z uczestnikami konferencji na temat przydatności i możliwości wykorzystania zaprezentowanego narzędzia.

Jak pokazują m.in. badania CBOS z 2010 roku, 60 proc. Polaków wciąż uważa, że nie ma wpływu na sprawy publiczne na poziomie ogólnokrajowym. Aż 45 proc. odczuwa brak możliwości decydowania o sprawach swojego miasta i gminy, uznając, że proces podejmowania decyzji jest przede wszystkim domeną władzy. Jednocześnie, to właśnie w decyzjach podejmowanych na poziomie lokalnym, Polacy dostrzegają jeden z najistotniejszych czynników rozwoju lokalnego. Aż 79 proc. wierzy w sens współpracy z innymi.

Warszawska konferencja oficjalnie zainaugurowała projekt Decydujmy razem", który polega na budowaniu i testowaniu mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach z całej Polski. Projekt trwać będzie do połowy 2014 r. i przewiduje szereg wielowymiarowych działań, które pozwolą nadać partycypacji wymiar trwałej praktyki życia publicznego. Wśród działań wspierających partycypację są:

  • Analiza, diagnoza, badania - gdzie zespół ekspertów Instytutu Spraw Publicznych realizuje szereg prac studyjno-badawczych, które pozwolą stworzyć kompleksowy obraz stanu partycypacji publicznej w Polsce, oraz dostarczą narzędzi do jej oceny i monitoringu;

  • Przygotowanie kadr do skutecznego wdrażania partycypacji publicznej - to działania metodyczne i edukacyjne dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz lokalnych liderów i animatorów polegające głównie, choć nie tylko, na szkoleniu animatorów, doradców i edukatorów, odpowiedzialnych za wdrażanie wypracowanych narzędzi w swoich gminach i powiatach;

  • Dobre praktyki - wybór oraz upowszechnianie dobrych praktyk, czyli takich przykładów skutecznej partycypacji publicznej, na których mogą wzorować się inni, za które odpowiada Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych;

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim Uczestnikom konferencji za przybycie oraz aktywny udział w sesjach dyskusyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Decydujmy razem", które zostały zaprezentowane podczas poszczególnych sesji dyskusyjnych:Sesja II - Partycypacja w polskich samorządach - różne ścieżki do celu

Prezentacja do bezpośredniego odtworzenia w Internecie:


Sesja III - Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym?

Modele partycypacji - prezentacja (dr A. Olech, dr T. Kaźmierczak)

Narzędzie do pomiaru partycypacji - prezentacja (dr A. Olech, dr T. Kaźmierczak)

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: