O projekcie > Wiadomości > Elementy planowania...

Elementy planowania partycypacyjnego

2013-06-05

Planowanie partycypacyjne to przydatne narzędzie, które szczególnie dobrze sprawdza się kiedy przedmiotem podejmowania decyzji jest kształt fizyczny i program jakiejś przestrzeni publicznej. Jego zasadniczą częścią jest projektowanie rozwiązań w ścisłej współpracy z aktorami procesu. W Halifaksie (Kanada) skorzystano z podstawowych założeń tej metody by wspólnie z mieszkańcami zagospodarować przestrzeń miejską.

Halifax jest miastem portowym, liczącym ponad 385 tys. mieszkańców. Celem opracowania „Studium zagospodarowania przestrzeni miejskiej regionalnego centrum Halifaksu” (The Halifax Regional Municipality Centre Urban Design Study, HRMbyDesign) było nie tylko uczynienie zadość formalnym wymogom, ale przede wszystkim wywołanie realnej zmiany: przyciągnięcie nowych mieszkańców i pracowników do Halifaksu przez podniesienie „przyjazności” miasta, jakości projektów w przestrzeni publicznej i architektury. Ta długoterminowa strategia zagospodarowania przestrzeni miejskiej była kształtowana z inicjatywy władz w latach 2006–2009.

Proces opracowywania strategii został tak zaprojektowany, by uwzględnić głos wielu interesariuszy, włączając w to grupy mieszkańców, ekspertów, towarzystwa opieki nad zabytkami, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, deweloperów, organizacje społeczne i inne. Przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które obejmowały 130 prezentacji, cztery fora publiczne oraz możliwość komentowania trzech kolejnych wersji dokumentu. Poszczególne etapy formułowania dokumentu rozciągnięto na 18 miesięcy – efekty prac każdego z etapów włączano pod obrady w następnej fazie pracy nad strategią. Kluczową rolę odegrały fora publiczne, podczas których mieszkańcy w formie warsztatów pracowali nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z przestrzenią miejską.

Opracowana w wyniku procesu strategia zakłada zróżnicowanie zabudowy w centrum miasta (zróżnicowane przeznaczenie budynków), ochronę zabytków, otwarcie jak największej przestrzeni dla pieszych i usprawnienie procedur biurokratycznych dla deweloperów. Utworzono także specjalny komitet recenzujący projekty budowlane, złożony z ekspertów oraz przedstawicieli społeczności. Ma on zagwarantować zgodność powstających planów z uchwalonymi dokumentami i przyjętymi w nich założeniami. Jego celem jest ożywienie centrum miasta zgodnie z rzeczywistymi potrzebami zamieszkujących je ludzi.

Projekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Halifaksie nie realizowały dokładnie wszystkich zasad planowania partycypacyjnego (np. mniejszą rolę odegrał tam udział architektów i projektów urbanistycznych), jednak korzystano z podstawowych założeń tej metody.

Opis pełnego procesu i wykorzystanego narzędzia znajduje się w Bazie dobrych praktyk partycypacji - Kanada, Studium zagospodarowania przestrzeni miejskiej w centrum Halifaksu

Zachęcamy do korzystania i inspirowania się!  

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: