O projekcie > Wiadomości > Gminne rady seniorów

Gminne rady seniorów

2013-09-13

Ministerstwo pracy poinformowało, że Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy o samorządzie gminnym wprowadzającą art. 5 c dotyczący zasad powoływania gminnych rad seniorów. Pozwoli to na zwiększenie udziału osób starszych (organizacji seniorskich) w procesach decyzyjnych bezpośrednio ich dotyczących w środowisku lokalnym.

Obecnie rady seniorów funkcjonują w kilkudziesięciu gminach w Polsce. Nowe uregulowania prawne mają zachęcić samorządy do powoływania podobnych ciał przedstawicielskich. Powołanie rady seniorów znajduje się w bezpośredniej kompetencji rady gminy.

źródło: mpips.gov.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: