O projekcie > Wiadomości > II edycja Nagrody...

II edycja Nagrody Obywatelskiej

2013-10-01

Trwa nabór projektów do II edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP wyróżniającej wybitne, nowatorskie i efektywne działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. W ramach współpracy projektu "Decydujmy razem" z Kancelarią Prezydenta RP dla samorządów nominowanych do Nagrody Obywatelskiej przygotowaliśmy specjalną edycję Akademii współdecydowania.

Podróżując po Polsce, miałem okazję poznać wiele inicjatyw samorządowych, dobrze służących pobudzaniu obywatelskiej aktywności. Jestem przekonany, iż warto rozpowszechniać te przykłady i zachęcać Polaków do czynnego udziału w kształtowaniu własnego otoczenia. Dlatego na prezydenckiej stronie internetowej uruchomiliśmy Witrynę Obywatelską – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Witryna Obywatelska Prezydenta RP

Witryna Obywatelska to miejsce gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk działań obywatelskich  m.in. różnych form działalności na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju czy realizacji zadań publicznych dla dobra wspólnego (www.prezydent.pl/witryna-obywatelska).

Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP mają szansę otrzymać działania zamieszczone na Witrynie Obywatelskiej. Jako partner witryny, partnerstwo projektu „Decydujmy razem” zachęca mieszkańców gmin i powiatów, liderów społecznych, organizacje obywatelskie oraz jednostki samorządowe do zgłaszania swoich inicjatyw.

Nagroda corocznie przyznawana jest w trzech kategoriach:
1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;

2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;

3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego. 

Doceniamy nominowanych

Dla samorządów nominowanych do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP przygotowaliśmy specjalną edycję Akademii współdecydowania (www.decydujmyrazem.pl/akademia).

Zakres tematyczny wsparcia zostanie uzgodniony z każdym z samorządów oddzielnie. Oferta jest podobna do wsparcia, jakie otrzymują gminy i powiaty objęte projektem "Decydujmy razem" i ma na celu upowszechnienie wyróżnionych dobrych praktyk wśród sąsiedzkich jednostek samorządowych,
a także wsparcie merytoryczne ekspertów zatrudnionych w projekcie.

Zobacz też:
List polecający Doradcy Prezydenta RP, Jerzego Regulskiego
www.prezydent.pl/witryna-obywatelska
www.decydujmyrazem.pl/akademia

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: