O projekcie > Wiadomości > Konferencja Decydujmy...

Konferencja Decydujmy razem

2014-05-28

24 i 25 czerwca 2014 roku w Warszawie, odbędzie się konferencja „Współdecydowanie. Moda, czy nowoczesna samorządność”. To wydarzenie, podsumowujące kilkuletnią realizację projektu „Decydujmy razem”, skierowane jest do osób, które aktywnie uczestniczyły w działaniach projektowych, ale także wszystkich tych, którzy zajmują się tematyką partycypacji publicznej: mają wiedzę i doświadczenie w realizacji różnego rodzaju procesów partycypacyjnych, chcą poznać produkty i rezultaty projektu, potrzebują inspiracji do nowych działań lub chcą porozmawiać o przyszłości partycypacji w Polsce.


Pierwszy dzień konferencji przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników projektu „Decydujmy razem”. Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele wszystkich 108 samorządów realizujących projekt na swoim terenie (wójtowie, burmistrzowie i starostowie oraz animatorzy partycypacji publicznej). Wspólnie z partnerami projektu dokonają podsumowania 5 lat wdrażania działań. Zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych ewaluacji testowanych modeli wdrażania partycypacji publicznej – ścieżki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przedstawione zostaną rekomendacje odnośnie obu metod na przyszłość, a także wyniki badań terenowych przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych.

Drugi dzień konferencji jest otwarty dla wszystkich, dla których partycypacja ma znaczenie. Podczas zaplanowanych paneli podzielimy się z gośćmi naszym doświadczeniem. Czy partycypacja publiczna zadomowiła się w polskich samorządach? Czego dowiedzieliśmy się o niej dzięki projektowi "Decydujmy razem"? Jak widzimy przyszłość partycypacji w naszym kraju? Zaprezentujemy także efekty pracy nas systemem wsparcia partycypacji publicznej w Polsce.

Uzupełnieniem będzie zwiedzanie stoisk demonstracyjnych prezentujących doświadczenia uczestników projektu – samorządów oraz produkty wypracowane w trakcie realizacji działań projektowych, m.in. licznik partycypacji publicznej, bazę dobrych praktyk, kanon lokalnych konsultacji społecznych, multistoisko z grą Party-tura, publikacje itp.

Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli administracji (samorządowej, rządowej), jak i organizacji pozarządowych, a także osoby z innych pozycji wspierające partycypację obywatelską – miejskich aktywistów, dziennikarzy zainteresowanych tą tematyką, akademików prowadzących procesy partycypacyjne czy przedstawicieli firm, którzy np. przy okazji realizowanych przez siebie inwestycji prowadzą konsultacje z lokalną społecznością. Zapraszamy osoby zarówno z miast, jak i mniejszych ośrodków i gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich.

Konferencja podsumowująca projekt Decydujmy razem pt. „Współdecydowanie. Moda, czy nowoczesna samorządność?” organizowana jest przez Fundację Fundusz Współpracy i partnerów projektu.

Szczegółowy program oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj:

PROGRAM
| Formularz zgłoszeniowy |

www.decydujmyrazem.pl/konferencja2014

Serdecznie zapraszamy!

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: