O projekcie > Wiadomości > Kto dostanie nagrodę...

Kto dostanie nagrodę Super Samorząd 2013?

2013-05-02

Fundacja Batorego organizuje kolejną już edycję akcji Masz Głos, Masz Wybór. Do przedsięwzięcia zapraszane są organizacje i grupy nieformalne po to by brać sprawy w swoje ręce czyli współdecydować o lokalnych sprawach. Zachęcamy do współpracy z władzami samorządowymi na szczeblu gminy. Najskuteczniej działającym partnerstwom przyznana zostanie nagroda Super Samorząd 2013.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór skierowania jest do mieszkańców miast, wsi i miasteczek by pełniej włączali się we współrządzenie. W ramach przedsięwzięcia uczestnikom proponowane są tzw. zadania – scenariusze, które zrealizowane krok po kroku pozwalają m.in. zmieniać otaczającą przestrzeń (np. budować lub odnawiać boiska, place zabaw, świetlice, domy kultury) lub współdecydować o tym, jak wydawane są pieniądze z podatków.

Do udziału zapraszane są przede wszystkim organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media. Organizatorzy oferują im telefoniczne, mailowe, a nawet osobiste wsparcie ekspertów, a wybranym udział w szkoleniach oraz mikrogranty na pokrycie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania. Najskuteczniejszym uczestnikom – tj. takim, którzy nie tylko doprowadzą do konkretnej zmiany, ale także do ścisłej współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami – przyznana zostanie nagroda Super Samorząd. W latach 2011 oraz 2012 patronował jej Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

Akcję Masz Głos, Masz Wybór organizują Fundacja im. Stefana Batorego oraz partnerzy: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Dowiedz się więcej: www.maszglos.pl


Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: