O projekcie > Wiadomości > Lokalni liderzy zmian

Lokalni liderzy zmian

2013-10-15

Liderom społecznym warto poświęcić więcej uwagi, wierząc w to, że jeśli działają w skali społeczności lokalnej, to efekty ich przywództwa są widoczne i konkretne. Często inicjatorzy mniejszych zmian są bardziej efektywni niż działający na wielką skalę liderzy polityczni. Jest to dobry powód, aby przenieść uwagę, także socjologów, na szczebel lokalny, gdzie media masowe nie docierają zbyt chętnie.

Bohaterem tego tekstu jest lider, który działa w społeczności lokalnej. Nie oznacza to, że poszukiwania takich osób należy ograniczać do tak zwanych społeczników. Lokalnych liderów zmian warto szukać wśród przedstawicieli co najmniej trzech kategorii: przedsiębiorców, samorządowców i działaczy. Tych ostatnich zwykło określać się jako działaczy społecznych, zapewne dla podkreślenia, że motywy ich działania nie wypływają z aktywności zawodowej lub biznesowej.

Inicjatorami społecznych zmian, są ludzie, którzy odkrywają u siebie pewną nadwyżkę mocy i podejmują działania na rzecz określonej grupy lub społeczności. Będąc wójtami lub burmistrzami, mogą korzystać z uprawnień i instrumentów, jakie im się prawnie należą, skoro są przedstawicielami mieszkańców. Pytanie, co ich motywuje do wprowadzania zmian i na ile potrafią korzystać ze swojej władzy. Inne możliwości mają liderzy wywodzący się ze środowiska przedsiębiorców, którzy dysponują większym niż samorządowcy obszarem swobody w podejmowaniu decyzji, ale też mają inne cele, skoro odpowiadają za kierowanie firmami nastawionymi na zysk. Przedsiębiorców-lokalnych liderów zmian jest niewielu. Bywają wyróżniani jako „etyczni” lub „społeczni”, o ile coś robią dla zwykłych ludzi: mieszkańców, pracowników, potrzebujących pomocy. Najczęściej docenia się ich dobroczynność, której w Polsce jest zbyt mało, a która polegać może choćby na przekazywaniu noclegowniom nadwyżek żywności lub innych produktów. Doceniając akcje charytatywne pominiemy je w naszej analizie, aczkolwiek są co najmniej dobrym przykładem dla innych przedsiębiorców (lokalnych), a więc mogą przyczynić się do zmian.

Działacze społeczni, liderzy bez tytułu zawodowego lub biznesowego, od zawsze budzą największe zainteresowanie, bowiem działają społecznie, czyli pro publico bono i bez wynagrodzenia. Pojawiają się jako samozwańczy przedstawiciele większych lub mniejszych grup, bez ich zaangażowania lub poparcia mieszkańcy nie mieliby większych szans na sukces organizowanych akcji, protestów, inicjatyw obywatelskich i innych samorodnych przedsięwzięć. Czasami zakładają jakieś organizacje, przedłużając w czasie podjęte przez siebie działania. Poszukując liderów społecznych, warto odnotować coraz większą w Polsce aktywność i społeczną wagę organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych utworzonych przez i dla dobra jakiejś społeczności lokalnej. Ich liderzy na pewno są działaczami społecznymi i tym chętniej to przyznamy, im mniejsze wynagrodzenia pobierają.

Analiza wybranych przypadków lokalnych autorstwa dr Pawła Kuczyńskiego (Zespół Analizy Ruchów Społecznych) w najnowszym numerze Animacji Życia Publicznego. Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej. Ponadto, kontaktując się z Fundacją "Fundusz  Współpracy": kontakt(at)decydujmyrazem.pl można otrzymać bezpłatną wersję papierową.

Pobierz | lub skontaktuj się by otrzymać bezpłatny egzemplarz: kontakt@decydujmyrazem.pl  

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: