O projekcie > Wiadomości > Animacja Życia...

Animacja Życia Publicznego

2013-09-16

Nieodłącznym zagadnieniem towarzyszącym partycypacji jest sprawa uczestnictwa – czy jesteśmy zadowoleni z obecnego poziomu uczestnictwa obywateli w procesach partycypacji publicznej? Kto dzisiaj jest głównym uczestnikiem tego typu wydarzeń? W jaki sposób możemy wpływać na jakość uczestnictwa i liczbę biorących w tym udział obywateli?

W refleksji nad nowoczesnym modelem przywództwa podnoszone są, z jednej strony, opinie o jego kryzysie, z drugiej – potrzeba zmiany dotychczasowego modelu, tak, by w większym stopniu odpowiadał na wezwania współczesności. Odnosząc te zjawiska do zachowań partycypacyjnych, za najważniejsze zagadnienia należy uznać określenie roli i znaczenia liderów w inicjowaniu postaw i działań aktywizujących środowiska lokalne w miastach, powiatach, gminach i na obszarach wiejskich.

Seminarium, którego program powstał we współpracy projektu "Decydujmy razem" z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, redakcją „Res Publiki Nowej” i magazynu „Miasta” odbyło się 19 i 20 grudnia 2012 roku i poświęcone było w znacznej mierze zagadnieniom liderów zmian w społeczności lokalnej, będących zarówno przedstawicielami władzy lokalnej, jak i liderami obywatelskimi oraz ich wzajemnych relacji. Najciekawsze głosy z debaty zostały spisane i opublikowane w tym właśnie numerze kwartalnika.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej. Ponadto, kontaktując się z Fundacją "Fundusz  Współpracy": kontakt(at)decydujmyrazem.pl można otrzymać bezpłatną wersję papierową.

Pobierz | lub skontaktuj się by otrzymać bezpłatny egzemplarz: kontakt@decydujmyrazem.pl   

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: