O projekcie > Wiadomości > Nowy ZOON Politikon...

Nowy ZOON Politikon już jest!

2013-07-03

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji projektu „Decydujmy razem”, której zawartość merytoryczna nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o sprawach społecznych i życiu publicznym. Rocznik naukowy ZOON Politikon łączy w sobie tematykę kluczowych kwestii podejmowanych podczas realizacji projektu jak i cyklicznych seminariów organizowanych przez Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, pod wspólnym tytułem "Teoria i praktyka lokalnych polityk publicznych". Jest to refleksja teoretyczna, pogłębiona i naukowo poprawna.

ZOON Politikon jest ewenementem w zakresie wydawnictw naukowych, bo nie obawiamy się podejmować tematów trudnych i niewygodnych z punktu widzenia codziennych tematów trafiających do opinii publicznej i szeroko pojętego rynku – mówi prof. Stanisław Mocek (redaktor naczelny, Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN) – Publikacja ma charakter refleksji nad życiem publicznym w różnych jego wymiarach, w tym w wymiarze partycypacyjnym. Cieszy, że w ten rodzaj przedsięwzięcia, jak projekt "Decydujmy Razem", udało się wpisać wydawanie ambitnego, naukowego pisma, które z czasem z pewnością wpisze się w krajobraz pozycji akademickich.

Trzeci już numer rocznika poświęcony jest różnym wymiarom partycypacji publicznej oraz jej głębokim związkom z pedagogiką i szerzej z teorią i praktyką demokracji.

W pierwszej części numeru pod hasłem Oblicza partycypacji prezentowane są ujawniające różnorodne wymiary procesu partycypacji. Spektrum spojrzenia jest niezwykle szerokie: od budowy pedagogiki publicznej, a więc dziedziny regularnego namysłu badawczego nad uwarunkowaniami i mechanizmami partycypacji, poprzez trudności realizowania modeli partycypacji obywatelskiej w zderzeniu z mechanizmami władzy samorządowej, konfliktami o zasoby ekonomiczne i symboliczne, do refleksji nad dynamicznymi przemianami obywatelskości. Tę część rocznika kończy tekst wypełniony opisem „walk” ulicznych o przestrzeń polskich (i nie tylko) miast, a także rozważaniami nad formą partycypacji pracowniczej i rolą przywództwa w dążeniu do pełnej partycypacji obywatelskiej, która dla niektórych środowisk nie jest utopią, lecz realnym postulatem politycznym.

Część druga, Pedagogika i demokracja, poświęcona jest relacjom między szeroko pojętą pedagogiką i praktyką animacyjną, a jakością demokracji. Wypełnia ją blok tekstów teoretyków oraz młodych gdańskich badaczy skupionych wokół Zakładu Pedagogiki Społecznej, prowadzonego przez prof. Marię Mendel na Uniwersytecie Gdańskim.

W trzeciej części tomu, zapraszamy do lektury fragmentów rozważań Émila Durkheima poświęconych relacjom pomiędzy kształtem i formą systemu edukacyjnego a rozwojem nowoczesnego społeczeństwa. Dociekania klasyka socjologii edukacji i pedagogiki okazują się szczególnie istotne z perspektywy aktualnych wyzwań, jakie stoją przed polskim społeczeństwem. Tom kończy debata na temat nowych form obywatelstwa i partycypacji obywatelskiej.

Rocznik naukowy ZOON Politikon dostępny jest w wersji elektronicznej. Ponadto, kontaktując się z Fundacją "Fundusz Współpracy" (kontakt@decydujmyrazem.pl) można otrzymać bezpłatną wersję papierową.

Pobierz | lub skontaktuj się by otrzymać bezpłatny egzemplarz: kontakt@decydujmyrazem.pl 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: