O projekcie > Wiadomości > Podsumowanie I...

Podsumowanie I Szkolenia dla doradców partycypacji

2010-07-13

Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy uczestników nt. partycypacji społecznej oraz na temat czterech obszarów tematycznych w ramach których gminy będą wdrażać modele partycypacji: zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, zatrudnienia i integracji społecznej. 


Ponadto na szkoleniu doradcy poprzez pracę warsztatową mieli wypracować model partycypacji społecznej, jaki chcą osiągnąć w projekcie, a także jak może wyglądać wdrażanie tego modelu w gminach w konkretnych obszarach tematycznych.

Pierwszego dnia szkolenia Bohdan Skrzypczak, prezes Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL, przedstawił założenia programu „Decydujmy razem”. Następnie Maria Rogaczewska z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowała zagadnienie partycypacji społecznej. Popołudniowa część spotkania poświęcona była panelowi dyskusyjnemu, którego uczestnicy, doradcy w projekcie, przedstawili przykłady realizacji partycypacji ze swoich terenów działania. Koniec pierwszego dnia szkolenia upłynął na pracy w grupach, która miała na celu wypracowanie modelu partycypacji, jaki powinien być osiągnięty w projekcie.

Drugi dzień poświęcony był zagadnieniu polityki publicznej oraz czterech obszarów wskazanych w Strategii Lizbońskiej, które będą w centrum zainteresowania projektu. Dzień rozpoczęto od prezentacji Bohdana Skrzypczaka na temat polityki publicznej, następnie odbyły się prezentacje poszczególnych obszarów tematycznych oraz praca w grupach. Ostatniego dnia również w grupach starano się wypracować rolę, kompetencje i warsztat pracy doradcy partycypacji społecznej w ramach programu.

Szkolenie poprowadził Bohdan Skrzypczak ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Dowiedz się więcej o działaniach Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Polecamy!

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: