O projekcie > Wiadomości > Seminarium...

Seminarium "Partycypacja społeczna i polityki publiczne z perspektywy lokalnej"

2010-11-12


18 i 19 listopada Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, wspólna inicjatywa Collegium Civitas oraz Stowarzyszenia CAL organizują w Białymstoku seminarium pt. "Partycypacja społeczna i polityki publiczne z perspektywy lokalnej." Jest to drugie seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych organizowane w ramach projektu "Decydujmy razem" współfinansowanego przez Europejski Funduszu Społeczny.

O aktywnym udziale mieszkańców w zarządzaniu miastem rozmawiać będą eksperci: dr Jarosław Ruszewski z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Tadeusz Matejko, burmistrz miasta Czarna Białostocka, Adam Kurluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, prof. Piotr Gliński z Instytut Filozofii i Socjologii PAN, prof. Andrzej Sadowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Andrzej Demianowicz z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, TV Białystok.

Seminarium będzie okazją do dyskusji nad polityką regionu oraz zaangażowaniem mieszkańców w podejmowane decyzje oraz kapitałem społecznym, jakim dysponuje województwo podlaskie. Jak region podlaski przedstawia się na mapie całego kraju pod względem przekroju i zasobów społecznych, środków finansowych oraz infrastruktury? Czy dawne podziały na Polskę A i B są nadal aktualne? Czy zaangażowanie mieszkańców w tworzeniu polityki swojego regionu, ma faktycznie przełożenie na jakość życia?

Pierwszy dzień seminarium będzie poświęcony lokalnym politykom publicznym realizowanym w województwie podlaskim oraz powiązaniem tych wszystkich zadań z kwestiami kapitału społecznego i lokalnymi formami partycypacji. Istotnym elementem takiej analizy będzie uwzględnienie czynników regionalnych, odwołania do tradycji i wyzwań cywilizacyjnych współczesności w podchodzeniu do rozwiązywania kluczowych problemów lokalnych społeczności.

Drugi dzień seminarium obejmować będzie wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe wątki dotyczące wzajemnej relacji lokalnych polityk publicznych z różnymi obszarami przynależnymi do koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu na wymiary społecznego zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów, a także włączania się obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Tematyka ta będzie inspiracją do formułowania programu wyjazdowego seminarium poświęconego tym zagadnieniom, które planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Organizatorem seminarium jest Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych powołane przez Collegium Civitas i Stowarzyszenie CAL. Jest to ośrodek naukowo-edukacyjny i ekspercko-analityczny, którego misją jest kreowanie innowacyjnych idei i wypracowywanie rozwiązań dotyczących praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem i realizacją polityk publicznych oraz rozwoju lokalnego.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych", realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to systemowy projekt partnerski realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - lidera partnerstwa, Stowarzyszenie CAL, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Fundację Fundusz Współpracy.

Miejsce i czas:

Czwartek 18.11.2010

Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok w godz. 12-18

Piątek 19.11.2010

Uniwersytet w Białymstoku, Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1, sala nr 46 (w godz. 10 - 13:45)


Seminarium zgromadzi przedstawicieli środowisk akademickich, polityków, reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych


Zapraszamy!

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: