O projekcie > Wiadomości > Toruń przyjął...

Toruń przyjął regulamin konsultacji

2013-02-25

Radni Torunia uchwalili Regulaminu Konsultacji Społecznych. Określa on szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dokument powstał przy współpracy mieszkańców Torunia, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta Torunia i urzędników.

Dyskusje, w których tworzyły się zapisy trwały przez wiele miesięcy - od stycznia do maja 2012 r. Regulamin był opiniowany przez ekspertów zewnętrznych z instytucji naukowych i ogólnopolskich organizacji działających w zakresie partycypacji obywatelskiej.

Celem wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Toruniu jest przyjęcie czytelnych i nowoczesnych standardów określających tryb i zasady ich przeprowadzania. Uchwała ma zapewnić upowszechnienie idei konsultacji, jako jednej z form dialogu społecznego, a także promować społeczeństwo obywatelskie poprzez aktywizację mieszkańców i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta. Natomiast rolą konsultacji społecznych jest umożliwienie prezydentowi i radzie miasta zasięgania opinii i uwag mieszkańców w wielu ważnych dla nich i dla miasta sprawach. Konsultacje umożliwiają również włączanie torunian do procesu współdecydowania o planowanych działaniach.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż regulamin powstał z wykorzystaniem narzędzi konsultacji społecznych. Od stycznia do kwietnia 2012 roku treść dokumentu tworzyli członkowie grupy reprezentatywnej wywodzący się z grona mieszkańców, lokalnych organizacji pozarządowych, radnych i pracowników Urzędu Miasta Torunia. Następnie dokument został poddany konsultacjom społecznym (wrzesień 2012 r.). w międzyczasie miasto uruchomiło specjalny serwis internetowy: www.konsultacje.torun.pl, dedykowany tej tematyce, który jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie konsultacji.

źródło: torun.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: