O projekcie > Wiadomości > Weź udział w...

Weź udział w konsultacjach projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie na rzecz rozwoju

2013-01-14

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych kolejnej wersji projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Celem ustawy jest wzmocnienie mechanizmu współpracy obywatelskiej w lokalnym życiu publicznym oraz współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, określenie zasad odpowiedzialności organów wykonawczych JST, usprawnienie nadzoru nad legalnością działania JST, jak również wzmocnienie konstytucyjnej zasady domniemania kompetencji samorządu terytorialnego. Szczegóły można uzyskać m.in. w portalu MamZdanie.org.pl.

MamZdanie.org.pl to pierwszy ogólnopolski serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym.  Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne (zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym). Ogólną zasadą jego funkcjonowania jest powszechna dostępność projektów dokumentów,  określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na temat dokumentów (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie).

Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych - odwiedzających  serwis. Po zakończeniu konsultacji instytucja zapraszająca do konsultacji ma możliwość (a często wręcz obowiązek)  ustosunkowania się do zgłoszonych uwag. Po zakończeniu konsultacji danego dokumentu zarówno dokument jak i wszystkie sformułowane w ramach jego konsultacji wypowiedzi automatycznie przenoszone są do ogólnodostępnego archiwum konsultacji.

Serwis został przygotowany wspólnie przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Firmę Pretius oraz radcę prawnego Rafała Malujdę z Fundacji Aegis.

W konsultacjach konsultacjach projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie na rzecz rozwoju można wziąć udział poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: fdp.samorzad@prezydent.pl lub poprzez stronę www.mamzdanie.org.pl, jak również za pośrednictwem poczty: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Zgłaszanie uwag do ww. projektu ustawy trwa do 11 lutego 2013 roku. 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: