O projekcie > Wiadomości > Wizyta w powiecie...

Wizyta w powiecie wąbrzeskim

2013-04-22

11 i 12 kwietnia br. samorządowcy uczestniczący w Akademii Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP), organizowanej w ramach projektu Decydujmy razem, odwiedzili powiat wąbrzeski. Wizytę studyjną rozpoczęło seminarium "Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego", które poprowadził dr Cezary Trutkowski, pełniący rolę doradcy w powiecie wąbrzeskim w ramach projektu. Następnie animatorka Anna Wetzel opowiedziała o przebiegu pracy nad dokumentem strategicznym.

Była to wizyta studyjna połączona z seminarium, zorganizowana w samorządzie biorącym udział w pilotażu Decydujmy razem po to, by uczestnicy warsztatów Akademii spoza projektu, mieli szansę zobaczyć jak zagadnienia partycypacji realizowane są w praktyce. Takie wizyty, zaplanowane w ALPP, zamykają cykl szkolenia, pokazują dobre praktyki wdrażania rozwiązań, o których była mowa podczas warsztatów.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili Gminę Płużnica w powiecie wąbrzeskim, gdzie odbyło się spotkanie z członkami zespołu partycypacyjnego projektu Decydujmy razem. Wójt Marcin Skonieczka, przedstawił działania partycypacyjne podejmowane w gminie, a Jolanta Osińska, opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy, opowiedziała o działaniach w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" (laureaci nagrody Super Samorząd). Na koniec Jakub Kochowicz z Lokalnej Grupy Rybackiej RYBAK wystąpił z prezentacją na temat rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalną w nowej perspektywie UE. Działalność Młodzieżowej Rady Gminy zostanie opisana w Bazie Dobrych Praktyk Partycypacji.

Razem dla rozwoju 

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach projektu „Decydujmy razem” wybrało do realizacji politykę zrównoważonego rozwoju. Powołany w tym celu Zespół Partycypacyjny opracował „Strategię rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego”. Władze powiatu zdecydowały się opracować nowy dokument strategiczny w modelu partycypacyjnym przy szerokim udziale społeczeństwa. W całym procesie wzięli udział: władze samorządów lokalnych, radni powiatu i gmin, przedstawiciele instytucji samorządowych i rządowych, przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. By poznać opinię mieszkańców Zespół stworzył ankietę, która była przekazana za pośrednictwem sołtysów oraz pracowników gmin i starostwa. Badanie pozwoliło zgromadzić kompleksową wiedzę na temat różnych aspektów życia w powiecie wąbrzeskim. Badanie przeprowadzono w maju 2012 r. Ostatecznie otrzymano zwrotnie 1 113 ankiet. W ramach prac nad opracowaniem strategii przeprowadzono 9 warsztatów (od marca do października 2012).

Uczestnicy ALPP, biorący udział w wizycie studyjnej, mieli okazję do szczegółowego i bardziej bezpośredniego zapoznania się z procesem wspólnego podejmowania decyzji, które miało miejsce w Wąbrzeźnie. Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów związanych z partycypacyjnym wypracowaniem programu pozwoli im przekazać informacje uzyskane w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród swojej społeczności lokalnej.  

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w powiecie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej Anna Wetzel tel. 56 688 24 50-57 wew. 154, wr@wabrzezno.pl 

Uczymy partycypacji  

Bezpłatna Akademia Lokalnej Polityki Publicznej została przygotowana z myślą o tych urzędnikach, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w codziennej pracy. Partycypacyjny model współpracy zwiększa społeczne zaangażowanie i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze i efektywniejsze działania samorządów. Zajęcia Akademii prowadzone są przez specjalistów - praktyków, twórców wielu publikacji na temat partycypacji (kliknij po szczegóły "link")  

Akademia - kiedy i gdzie?  

W tym roku zaplanowaliśmy już kolejne edycje Akademii Lokalnej Polityki Publicznej. Tym razem zajęcia planujemy w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim i pomorskim. Najbliższe, na przełomie maja i czerwca br., odbędą się w woj. warmińsko-mazurskim. Będą to: 21-22 maja, warsztat z zakresu zrównoważonego rozwoju "Strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego", EŁK | 23-24 maja, warsztat z zakresu integracji społecznej "Nowoczesny samorząd: Budowanie wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych", OLSZTYN | 4-5 czerwca, warsztat z zakresu przedsiębiorczości i zatrudnienia "Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia" - ELBLĄG.  

Bliższych informacji udziela Moderator Akademii - tel. 22-351-93-19, e-mail: alpp@frdl.org.pl  

Kolejne zajęcia Akademii odbędą się odpowiednio: podkarpackie -wrzesień/październik br., pomorskie -  październik/listopad br. Serdecznie zapraszamy pracowników gmin i powiatów: wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów, których zakres kompetencji pokrywa się z 4 ww. wymienionymi obszarami polityk. Zapraszamy również sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad, radnych oraz innych delegowanych przez urząd pracowników chcących wziąć udział w warsztatach i wizytach studyjnych w ramach Akademii.   

O szczegółowych terminach informować będziemy na bieżąco w portalu www.decydujmyrazem.pl 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: