O projekcie > Wiadomości > Wzmocnienie...

Wzmocnienie konsultacji społecznych - trwa nabór wniosków na konkurs MPiPS

2013-01-15
Trwa nabór wniosków w konkursie dotyczącym wzmocnienia szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną w ramach poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs można wykorzystać do przeprowadzenia w gminach dobrych i innowacyjnych w formie, konsultacji społecznych.

Konkurs, ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma dwa komponenty:
a) centralny, skierowany do jednostek administracji rządowej centralnej (głównie ministerstw),
b) lokalny, w którym mogą startować partnerstwa składające się z jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektu „Decydujmy razem” (Priorytet V PO KL).

Wnioski przyjmowane są do 28 lutego 2013 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Pomocą w poszukiwaniu inspiracji i pomysłów dla wniosków mogą być zasoby portali dobrepraktyki.decydujmyrazem.plpartycypacjaobywatelska.pl czy Witryna Obywatelska Prezydenta RP.

Nacisk w konkursie położony jest m.in. na konsultacje prowadzone drogą elektroniczną dlatego polecamy serwisy prowadzone przez Stocznię: www.mamzdanie.org.pl - platforma do prowadzenia konsultacji on-line, bezpłatne narzędzie, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje publiczne (w tym także lokalne), chcące prowadzić tego rodzaju otwarte konsultacje różnego typu dokumentów. Drugim z nich jest serwis www.naprawmyto.pl, który, może być pomocny np. w przeprowadzaniu diagnozy na potrzeby konsultacji społecznych dotyczących np. planów inwestycyjnych. Jeśli uznają Państwo, że któreś z tych narzędzi warto wykorzystać w Państwa projektach, prosimy o kontakt z Zespołem Stoczni (najlepiej jeszcze w fazie tworzenia koncepcji projektu): partycypacja@stocznia.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: