O projekcie > Wiadomości > Zarazić...

Zarazić partycypacją czyli wartość wizyt studyjnych

2014-05-22
Co robić żeby partycypacja była interesująca i zarażała innych? - Prowadzić ją w formie, która jest atrakcyjna. Nie wystarczy więc zawiesić informacji na stronie internetowej. Trzeba szukać ciekawych, nieszablonowych działań, które zwrócą uwagę i zachęcą do włączenia się. Inspiracji można także szukać w bazie dobrych praktyk projektu „Decydujmy Razem” – mówił Piotr Szczęsny, doradca FRDL w Powiecie Stalowowolskim, gdzie w dniach 8-9 maja 2014 roku Starostwo Powiatowe gościło przedstawicieli „Partnerstwa 5 Gmin” zawiązanego wokół projektu „Dolina Zielawy” .

Partnerstwo jest laureatem Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP w kategorii „Partnerstwo samorządów”. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele samorządów z województwa podkarpackiego.

Wizyta studyjna była okazją do zapoznania się z mechanizmami partycypacyjnymi oraz sposobami zastosowania ich w praktyce przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ale przede wszystkim umożliwiała wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z gminami z sąsiedniego województwa.
Niewątpliwą zaletą takich spotkań jest możliwość osobistego poznania mniej lub bardziej udanych doświadczeń w budowaniu relacji z mieszkańcami. One uwiarygodniają zalety partycypacji, pokazują że ma ona sens, przynosi wiele korzyści a nie istnieje tylko w teorii – mówił Philipp Zalewski pełniący rolę Animatora w samorządzie.

Pierwszy dzień wizyty studyjnej został poświęcony seminarium na temat partycypacji publicznej, które poprowadził Piotr Szczęsny. Doradca przedstawił najważniejsze zagadnienia z zakresu współdecydowania, omówił metodę partycypacyjnego opracowywania dokumentów oraz przedstawił wiele ciekawych form i narzędzi służących aktywizacji społeczności lokalnej stosowanych w Polsce i zagranicą. – Aby partycypacja się powiodła potrzebne jest pozytywne nastawienie władz oraz sprawa, która jest istotna społecznie, wokół której zbiorą się zainteresowani żeby się nią zająć i rozwiązać ważny problem – mówił Szczęsny. – Jeśli zaproponujemy mieszkańcom temat, niemożliwy do zrealizowania lub nieistotny dla społeczności, to nie tylko niczego nie osiągniemy, ale też skutecznie ich zniechęcimy do partycypacji.

Drugiego dnia, Philipp Zalewski opowiadał w jaki sposób zespół pracował nad Programem Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim oraz o dalszych planach mających na celu kontynuowanie prac o charakterze partycypacyjnym w samorządzie. – Takie wizyty przestałyby mieć sens w momencie, w którym partycypacja publiczna stałaby się standardem w polskich samorządach. Niestety do tego jeszcze daleka droga a miejsc, w których górę wciąż bierze arogancja władzy, brak zrozumienia potrzeb mieszkańców jest wiele – mówił. – Dlatego myślę, że każda wizyta promująca efekty dobrych relacji władzy ze społeczeństwem ma sens.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się także z historią miasta, zwiedzając m. in. interaktywną wystawę poświęconą Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: