Partycypacja > Dobre Praktyki

Dobre Praktyki

Baza Dobrych Praktyk Partycypacji została stworzona i jest prowadzona przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w ramach projektu „Decydujmy razem”.  Gromadzone są w niej przykłady partycypacyjnego tworzenia strategii, planów, programów jako narzędzi wdrażania lokalnych polityk publicznych. FISE poszukuje przejawów partycypacji publicznej, rozumianej jako udział obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych.

Praktyki, zebrane w Polsce i w Europie opisane są w dwojaki sposób: zagraniczne przykłady najczęściej zawierają ogólne, niezbyt szczegółowe informacje, w sposób bardziej pogłębiony FISE prezentuje wszystkie przykłady polskie i wybrane europejskie. 

Zapraszamy do korzystania ze zgromadzonych zasobów:


PRZEGLĄDAJ

Filter Border

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: