Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Dostęp obywateli do...

Dostęp obywateli do informacji dotyczących audytu w urzędach

Zgodnie z art. 272 ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy przede wszystkim adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce. Jak natomiast wynika z art. 284 ustawy, plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią informację publiczną, udostępnianą na wniosek zainteresowanego. Nie podlegają ujawnieniu innego rodzaju dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu. Obywatele nie mają więc dostępu do najistotniejszych informacji dotyczących…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: