Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Fundusze sołeckie w...

Fundusze sołeckie w miastach: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

Niedawno opisywaliśmy w naszym biuletynie pomysł radnych Jarocina, którzy utworzyli w swoim mieście jednostkę pomocniczą o nazwie Sołectwo „Tadeusza Kościuszki” po to, by można było wydzielić dla niej z budżetu miasta fundusz sołecki. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, mechanizm funduszu sołeckiego miał służyć ułatwieniu rozwoju terenów wiejskich. W konsekwencji, prawo do otrzymywania wyodrębnionych z budżetu gminy nie przysługuje jednostkom pomocniczym gmin miejskich – dzielnicom czy osiedlom. Jednocześnie jednak, jak argumentowali radni Jarocina, prawo nie zakazuje tworzenia sołectw w miastach – stąd też pomysł powołania sołectwa „Tadeusza Kościuszki”, które mogłoby otrzymywać środki na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Uchwałą, na…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: