Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Po konsultacjach...

Po konsultacjach ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności

Trwają prace nad przygotowaniem się naszego kraju do wydatkowania funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 5 marca br. zainicjowano negocjacje Umowy Partnerstwa 2014-2020 z Komisją Europejską. Po dogadaniu się w tej sprawie, rozpoczną się rozmowy z Brukselą na temat przygotowanych w Polsce projektów programów operacyjnych. Równolegle trwają też prace nad dostosowaniem krajowego ustawodawstwa do procesu realizacji zawartych w nich zapisów. Warto, by w całym procesie uwzględnić rozwiązania, które potem będą sprzyjały promowaniu partycypacji maksymalnie dużej grupy różnych obywateli. Oparty na takich zasadach system wydatkowania tych środków pozwoli też na upowszechnianie postaw i kompetencji związanych ze współpracą…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: