Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Powiadomienie o...

Powiadomienie o referendum lokalnym: wyrok WSA

Jednym z wymogów, jakie powinni spełnić inicjatorzy referendum lokalnego, jest powiadomienie (na swój koszt) mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego o przedmiocie zamierzonego referendum. Jak określa art. 13 ustawy o referendum lokalnym, podanie tej informacji do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, a w powiecie i w województwie – poprzez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego. Informacja o zamierzonym referendum powinna zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane do wyboru, a jeżeli wniosek dotyczy referendum w sprawie samoopodatkowania – cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania. Jeżeli przedmiotem głosowania ma być odwołanie…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: