Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Skarga mieszkańców...

Skarga mieszkańców na uchwałę budżetową gminy

Jednym z zagadnień stale powracających w kontekście tematyki partycypacji publicznej jest problem zaskarżania uchwał jednostek samorządu terytorialnego przez obywateli. Skarga na uchwałę samorządowego organu stanowiącego to jeden ze sposobów, w jaki mieszkańcy mogą wpływać na treść obowiązującego na obszarze jednostki prawa; rozstrzygnięcia podejmowane w tych sprawach przez sądy pozwalają wyeliminować niezgodne z prawem rozwiązania przyjęte przez lokalne władze. Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: