Biblioteka > "Decydujmy razem" > Dialog z...

Dialog z mieszkańcami kluczem do sukcesu władz gminy. Analizy i opinie 6/2014

2014-03-13
Dialog z mieszkańcami kluczem do sukcesu władz gminy. Analizy i opinie 6/2014

Jednym z poważnych problemów demokracji lokalnej w Polsce jest zła komunikacja władzy z mieszkańcami, skutkująca małą wiedzą i brakiem poczucia tożsamości mieszkańców z działaniami władzy lokalnej. Ponadto, gminy nie potrafią wykorzystać potencjału posiadanych zasobów komunikacyjnych (np. zebrania wiejskie, Biuletyny Informacji Publicznej, działy PR w urzędach).

W przypadku samorządowych stron w BIP konieczne wydaje się wprowadzenie większej kontroli nad realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie jest to postulat o karanie gmin nierealizujących ustawy, ale raczej postulat lepszej kontroli i stosowania narzędzi dyscyplinujących gminy.

Ponieważ wzajemna komunikacja napotyka często na trudne do przezwyciężenia bariery, konieczne wydaje się wspieranie jej przez profesjonalnych animatorów. Urzędnicy są na pierwszej linii frontu w kontaktach urząd–mieszkańcy, dlatego konieczne jest wprowadzenie na kierunku administracja dodatkowych treści kształcenia z zakresu psychologii społecznej, komunikacji, partycypacji.

To wybrane wnioski i rekomendacje z najnowszego numeru Analiz i Opinii. Autorka, Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, socjolożka, doktor, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prowadzi badania nad reprezentacją polityczną, partycypacją i konfliktem politycznym na poziomie gminy. W niniejszej publikacji przedstawia wnioski i rekomenduje rozwiązania dotyczące komunikacji na linii władza-obywatel.

Zapraszamy do lektury.

Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych 

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: