Biblioteka > "Decydujmy razem" > Animacja Życia...

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 3 (14)/2014

2014-06-24
Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 3 (14)/2014

Zagadnieniu polityki publicznej widzianej z perspektywy problematyki lokalnej przedsiębiorczości, poświęcone było seminarium, które odbyło się w listopadzie 2013 roku w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Polski, w województwie podkarpackim i stolicy tego regionu, Rzeszowie, wiodącym ośrodku w tej części kraju. Było to już XIII seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” w ramach projektu „Decydujmy razem”, które tym razem nosiło tytuł „W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości? Polityka publiczna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, a zorganizowane zostało w ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu określania i osiągania celów rozwojowych dla lokalnej społeczności, wynikających z wdrażania mechanizmów partycypacyjnych w sferze przedsiębiorczości., a zwłaszcza poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:

- Czy możliwe jest osiągnięcie efektywności działań ekonomicznych i społecznych w lokalnej społeczności poprzez włączanie obywateli w programy przedsiębiorczości, formułowane przez samorządy i przedstawicieli lokalnego biznesu?

- Czy można wypracować model rozwoju przedsiębiorczości z punktu widzenia lokalnej polityki publicznej, który będzie zintegrowany z innym aspektami polityk publicznych: polityki zdrowia, bezrobocia, edukacji?

- Jakie powinny być mechanizmy działań partycypacyjnych z punktu widzenia podmiotów tych działań wpisanych w koncepcję partycypacji publicznej? Na którym z podmiotów partycypacji publicznej spoczywa wiodąca rola w inicjowaniu, koordynacji i realizacji tych działań?

- Jakie działania w realizacji działań partycypacyjnych, w obszarze przedsiębiorczości, można uznać za kluczowe z punktu widzenia ich efektywności i skuteczności dla rozwoju lokalnych społeczności?

Próby odpowiedzi na te pytania znalazły wyraz w dyskusji podczas trzech paneli tematycznych pierwszego dnia seminarium, a także w tekstach zamieszczonych w obecnym numerze naszego pisma, w dziale „Partycypacja i polityki publiczne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Drugiego dnia seminarium zaprezentowany został, przez Małgorzatę Krupską i Agatę Bulicz, przykład, wspomnianego wcześniej, realizowanego w Dzierżoniowie, programu rozwoju przedsiębiorczości na lata 2012-2020, czego śladem jest interesujący tekst Agaty Bulicz Partycypacja dla początkujących, czyli osiem kroków do sukcesu.

W dwóch kolejnych działach niniejszego numeru pisma zajmujemy się problematyką ekonomii społecznej, która ściśle związana jest z tematyką przedsiębiorczości, a także międzynarodowych inspiracji w działaniach animacyjnych i partycypacyjnych. Powracają także zagadnienia, które omawialiśmy w poprzednich numerach: dziennikarstwa obywatelskiego, w odniesieniu do blogowania (w 2011 roku) oraz budżetu partycypacyjnego, tym razem w Łodzi – w 2012 roku, jako nieliczni zwracaliśmy uwagę na pierwszy przykład takiego budżetu w Sopocie.

Zapraszamy do lektury!

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: