Biblioteka > "Decydujmy razem" > Animacja Życia...

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 2 (15)/2014

2014-06-23
Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 2 (15)/2014

Zapowiadana w numerze 13 Zeszytów konferencja „Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów”, odbyła się w połowie stycznia 2014 roku. Jej głównym celem była refleksja nie tylko nad stanem partycypacji, współrządzenia i współdecydowania o sprawach publicznych w Polsce, ale także nad zdefiniowaniem procesu „uczestnictwa” w społecznościach i w inicjatywach społecznych. Dlatego też jej hasło przewodnie, „Uwolnić wiedzę społeczności”, miało swoje nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne uzasadnienie. Przedsięwzięcie to odbywało się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ambasadorem konferencji był doradca prezydenta, Henryk Wujec, zaś gościem honorowym – prof. Jerzy Stępień, jeden z ojców reformy samorządowej w Polsce.

Debaty plenarne, z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów resortów: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, badaczy i naukowców dominowały drugiego dnia konferencji, ale znaczący wysiłek uczestników, dotyczący wypracowania rozwiązań partycypacyjnych i animacyjnych, miał miejsce pierwszego dnia. Biorąc udział w zespołach roboczych, liderzy samorządu, animatorzy partycypacji publicznej z subregionów wraz z członkami swoich zespołów, eksperci, trenerzy, edukatorzy oraz osoby zaangażowane w działania lokalne i subregionalne, pracowali nad diagnozą i rekomendacjami w zakresie stworzenia systemu partycypacji publicznej. Głównym celem było zainicjowanie publicznej i środowiskowej debaty dotyczącej kształtu rozwiązań systemowych wspierających partycypacyjne mechanizmy kreowania lokalnych polityk publicznych.

Podstawą dyskusji, wymiany myśli oraz uzgadniania rekomendacji przez uczestników Sejmu, społeczników, bojowników i ekspertów stała się Zielona Księga Partycypacji Publicznej, przygotowana przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych m.in. w zakresie wsparcia edukacyjno-doradczego, partycypacyjnej metodyki lokalnej polityki publicznej realizowanej przy wykorzystaniu animatorów partycypacji publicznej czy współpracy samorządów lokalnych. Podstawą do wypracowania rekomendacji przez uczestników Sejmu społeczników, bojowników i ekspertów było 16 zagadnień o strategicznym znaczeniu dla wzmocnienia mechanizmów partycypacji na poziomie lokalnym, m.in.: edukacja i szkolenia związane z partycypacją publiczną, dobre praktyki, prowadzenie badań, rola mediów obywatelskich, budowa systemu wsparcia partycypacji publicznej w Polsce czy Kanon Konsultacji Lokalnych. Rzeczypospolita lokalna nie jest wydarzeniem zamkniętym w konkretnym czasie i przestrzeni, ma wpływać na jakość debaty publicznej w Polsce, prezentując, rzadko w niej obecną, lokalną perspektywę. Debata taka toczy się nieustannie, także w naszym piśmie i do wielu z zagadnień poruszanych na konferencji nawiązują artykuły zawarte w bieżącym numerze. Niektóre pisane niejako „na gorąco”, są wynikiem udziału w pracach warsztatowych, inne są efektem bardziej pogłębionej refleksji nad stanem aktywności obywatelskiej po 25 latach demokratyzacji życia publicznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Mamy nadzieję, że doświadczenie i materiały wypracowane w ramach drugiej już konferencji Rzeczpospolitej lokalnej staną się podstawą do wymiany myśli i rozwiązań, ale także źródłem inspiracji do konkretnych działań obywatelskich, czego naszym Czytelnikom gorąco życzymy!

Zapraszamy do lektury!

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: