Biblioteka > "Decydujmy razem" > Animacja Życia...

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 3 (16)/2014

2014-06-24
Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 3 (16)/2014

W ostatnim czasie rządzący podejmują działania, których celem jest osiągnięcie lepszych rezultatów w zakresie aktywizacji i zaspokajania potrzeb przedsiębiorców. Podejmowana jest próba zmiany systemu, w którym działają publiczne służby zatrudnienia. Rodzi się pytanie o szanse i zagrożenia, ryzyka i korzyści, które niesie projektowana ustawa.

Zagadnienia te podejmowane były na XVI już seminarium pt. Polityka zatrudnienia i rynku pracy a partycypacyjny wymiar polityk publicznych organizowanym w ramach projektu „Decydujmy razem”, które odbyło się 20-21 marca 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Seminarium współorganizowała Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Celem seminarium była analiza polityki rynku pracy w najważniejszych jej wymiarach, zwłaszcza tych, które w największym stopniu przesądzają o rezultatach odczuwanych przez osoby wymagające aktywizacji, a także przez przedsiębiorców poszukujących pracowników z właściwym profilem umiejętności i wiedzy. Seminarium było okazją do przedstawienia najważniejszych problemów, dylematów, celów działań publicznych w obrębie polityki rynku pracy.

Szczególnie istotne były zagadnienia dotyczące kwestii partycypacji w jej kształtowaniu, czyli pewnych form uspołeczniania tej polityki i tworzenia rozwiązań, które zapewnią zwiększenie poziomu podmiotowości różnych jej interesariuszy. Szczegółowa relacja z seminarium znajduje się w tekście Moniki Trojanowskiej.

Najnowszy numer naszego pisma zawiera wiele interesujących artykułów, nawiązujących do problematyki omawianej na seminarium, czyli różnych wymiarów i perspektyw polityki zatrudnienia i rynku pracy. Nie zabrakło też tekstów związanych z wiodącą tematyką naszego pisma, czyli partycypacyjnym kontekstem podejmowania decyzji publicznych przede wszystkim w Polsce, ale także w innych krajach.

Zapraszamy do lektury!

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: