Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

adres: ul. T.Kościuszki 131, Wrocław
email: dorota.lejkowska@powiatwroclawski.pl

Powiat Wrocławski w ramach projektu „Decydujmy razem” wybrał do realizacji politykę zrównoważonego rozwoju

Powołany w tym celu  Zespół ds. partycypacji opracował Strategię Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012-2020. W realizację zadania zaangażowani są przedstawiciele III sektora, gmin powiatowych, radni oraz pracownicy i najwyższe kierownictwo starostwa powiatowego.

15 kwietnia 2011 roku w Starostwie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu otwierające cykl zebrań Zespołu zaplanowanych do końca 2011 roku. Do tej pory opracowano już ostateczną wersję ankiety skierowanej do mieszkańców powiatu będącej pierwszym krokiem do przeprowadzenia diagnozy aktualnego stanu regionu. Zespół analizował również czynniki wzmacniające i hamujące zrównoważony rozwój oraz takie, które są szansami oraz zagrożeniami dla prawidłowego rozwoju. Następnym etapem będzie opracowanie misji, wizji, zadań oraz celów strategicznych powiatu.

Uaktualniona Strategia została poddana szerokim konsultacjom społecznym, a następnie przekazany pod obrady Rady Powiatu, która przyjęła ją uchwałą z dn.28 czerwca 2012 r.

Po zakończeniu Pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia m.in. powiatu wrocławskiego opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Powiat Wrocławski realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w powiecie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej Dorota Lejkowska. W sprawach organizacyjnych  -  koordynatorka Aleksandra Zając pod numerem telefonu (71) 722 18 04

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: