Urząd Gminy Oława

adres: ul. Św. Rocha 3, Oława
email: gopsolawa@poczta.onet.pl

Urząd Gminy Oława we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz mieszkańcami opracowywać będą dokumenty niezbędne do stworzenia Strategii Rozwoju Integracji Społecznej dla Gminy Oława.

W tym celu powołany został Zespół Partycypacyjny, który zaplanował serię spotkań i warsztatów roboczych, uzupełnionych o prace eksperckie. Pierwsze spotkanie informacyjne, dotyczące wybranej do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, odbyło się 12 kwietnia 2011 roku.

Uaktualniona Strategia zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym do końca listopada 2011 roku, a następnie przekazany pod obrady Rady Gminy. Po zakończeniu Pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia m.in. Gminy Oława opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Gmina Oława realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w gminie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej Helena Masło. W sprawach organizacyjnych  -  koordynatorka Teresa Jurijków - Górska pod numerem telefonu (71) 381 22 55

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: