Urząd Miasta w Jaworze

adres: Rynek 1, Jawor
email: leszek.swiatkowski@jawor.pl

Miasto Jawor, przystępując do projektu „Decydujmy razem”, wybrało politykę zrównoważonego rozwoju, w ramach której opracowane zostały założenia niezbędne do aktualizacji Strategii Gminy Jawor. W tym celu powołany został Zespół Partycypacyjny, który zaplanował serię spotkań i warsztatów roboczych, uzupełnionych o prace eksperckie.

20 maja 2011 roku, w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne Zespołu, w ramach których jego członkowie wspólnie opracowali ankietę zawierającą pytania dotyczące: miejscowości, relacji z innymi/wspólnotą, perspektywę indywidualną, pytania otwarte oraz informacje o respondencie. Ankieta po wypełnieniu przez mieszkańców Jawora wykorzystana zostanie do poprawy bieżącej sytuacji mieście oraz posłuży do przyjęcia takich kierunków rozwoju, które będą najlepiej odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców gminy. Zespół przeanalizował także 4 łady zrównoważonego rozwoju: ład gospodarczy, środowiskowo-przestrzenny, społeczny, instytucjonalno-polityczny. Analizowano jakie czynniki, elementy ww. dziedzin wzmacniają i hamują zrównoważony rozwój Gminy Jawor.

Zespół liczy kilkanaście osób. W jego skład weszli Radni Rady Miejskiej, przedstawicieli społeczności lokalnej, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Liczba uczestników dostosowana jest do umożliwienia prawidłowego przebiegu merytorycznej współpracy poszczególnych grup.

Uaktualniona Strategia została poddana szerokim konsultacjom społecznym, a następnie przekazana pod obrady Rady Miejskiej.  Po zakończeniu Pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia m.in. Jawora opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Urząd Miasta w Jaworze realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w Jaworze udziela Animator Partycypacji Publicznej Leszek Światkowski - (76) 870 46 50 wew. 107. W sprawach organizacyjnych  -  koordynatorka Alicja Lewkowicz pod numerem telefonu (76) 870 46 50 wew. 129

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: