Uczestnicy > Wydarzenia > Gmina Wiązowna...

Gmina Wiązowna aktywna społecznie

Przed gminą Wiązowna w woj. mazowieckim kolejny etap realizacji projektu "Decydujmy razem". Przystępując do projektu gmina wybrała do realizacji politykę integracji społecznej obejmującej swym zakresem sfery budowy społeczeństwa obywatelskiego, problemów społecznych oraz zagadnień związanych z inkluzją społeczną. W ramach tej polityki opracowany został Program Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 2011-2013.

Już na początku maja 2011 r. po raz pierwszy ankietowano mieszkańców. Wyniki posłużyły ocenie oczekiwań i potrzeb mieszkańców wobec samorządu gminy – były także podstawą do sformułowania założeń do Programu.

Na początku września 2011 r. powstała wstępna robocza nazwa wizji Gminy: „Gmina Wiązowna – miejscem konstruktywnego dialogu społecznego”. Opracowany projekt dokumentu dotyczącego integracji społecznej poddany został, przed uchwaleniem go przez Radę Gminy, konsultacjom społecznym.

Przed nami realizacja II etapu pilotażu projektu, w ramach którego  przedstawiciele samorządu oraz społeczności lokalnej, tworzący Zespół Monitorujący, podejmować będą działania monitorujące w odniesieniu do stworzonego Programu. Etap ten  trwał będzie od lipca 2012 r. do marca 2013 r. i polegał będzie na monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju Społecznego – mówi Anna Bętkowska, Wójt Gminy Wiązowna.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu zapraszamy na pierwsze z trzech spotkań Zespołu Monitorującego, które odbędzie się w dniu 25 lipca br. (środa) o godz 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59. W spotkaniu weźmie udział dr Cezary Trutkowski – doradca z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy.

Urząd Gminy Wiązowna realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w gminie oraz organizowanym spotkaniu udziela animatorka partycypacji publicznej Urszula Skolasińska pod numerem telefonu 22 789 01 20 wew. 230, e-mail u.skolasinska@wiazowna.plPortal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: