Uczestnicy > Wydarzenia > Samorząd Myślenic...

Samorząd Myślenic współdecyduje z mieszkańcami

Samorząd Myślenic, przystępując do projektu „Decydujmy razem”, wybrał do realizacji politykę zrównoważonego rozwoju. W tym celu powołany został Zespół Partycypacyjny, który zaplanował serię spotkań i warsztatów roboczych, uzupełnionych o prace eksperckie. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie dokumentu programowego w ramach wybranej polityki. W skład zespołu weszli przedstawiciele samorządu, Rady Miejskiej, branży turystycznej oraz zainteresowani mieszkańcy.Równolegle do rewitalizacji parku miejskiego na Zarabiu trwają prace w ramach projektu "Decydujmy razem" mające na celu budowę strategii marki turystycznej tej dzielnicy. – Za nami 3 z 6 spotkań Zespołu w skład którego wchodzi 15 osób m.in. radni Rady Miejskiej, przedsiębiorcy z Zarabia i zainteresowani mieszkańcy. Planujemy przygotować dokument na listopad. Po jego opracowaniu poddamy go konsultacjom społecznym a następnie przedłożymy Radzie Miejskiej do głosowania – tłumaczy Piotr Szewczyk z UMiG.

Do tej pory członkowie zespołu przeprowadzili analizę stanu aktualnego Zarabia, analizę SWOT, diagnozę problemu, określili misję tej dzielnicy i obszary jej działania. Na kolejnych spotkaniach opracują listę zadań na lata 2012 – 2020. Jak zapowiada Piotr Szewczyk: O tym jakie ma być Zarabie w następnym dziesięcioleciu będzie można dowiedzieć się w listopadzie z przygotowanej przez zespół strategii.

źródło

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: