Uczestnicy > Wydarzenia > Sukces partycypacji w...

Sukces partycypacji w Powiecie Stalowowolskim

29 listopada 2012 roku Rada Powiatu Stalowowolskiego jednogłośnie przyjęła Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki. To pierwszy w dotychczasowej historii Powiatu dokument strategiczny, który wyznacza kierunek prozdrowotnych działań samorządu na przyszłość. Dokument ten jest cenny także z innego powodu – został stworzony od początku do końca przez mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego. Czy jego przyjęcie oznacza koniec projektu? Nie, tak naprawdę to dopiero początek.

Realizacja programu to efekt przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu „Decydujmy razem”. Założeniem projektu było wypracowanie dokumentu wspólnie ze społecznością lokalną w wybranym przez siebie obszarze. Powiat Stalowowolski – jako jedyny z ponad 100 samorządów zakwalifikowanych do projektu – wybrał zagadnienia związane z promocją zdrowia i profilaktyką.

O co chodzi z tą partycypacją?

Problemem nie jest samo wypracowanie dokumentu. Wyzwaniem jest stworzenie go w oparciu o rzetelny dialog władzy ze społeczeństwem, czyli znalezienie kompromisu pomiędzy obywatelami mającymi swoje oczekiwania a samorządem, którego możliwości są często ograniczone. Proces powstawania dokumentu w Powiecie Stalowowolskim to pięć, kilkunastogodzinnych spotkań z mieszkańcami, którzy dobrowolnie i bezinteresownie dzielili się swoją wiedzą, uwagami oraz spostrzeżeniami. W ten sposób – krok po kroku – powstał dokument, który poddano jeszcze konsultacjom społecznym. Finalnym efektem tej części projektu było oddanie go pod głosowanie na listopadowej Sesji Rady Powiatu. Program został przyjęty jednogłośnie

Promocja a nie ochrona zdrowia

Fundamentalną cechą Programu jest to, że ma nie leczyć, a zapobiegać chorobom. Program więc nie ingeruje bezpośrednio w tematykę związaną z ochroną zdrowia, rozumianą jako proces leczenia czy tzw. profilaktykę wtórną. Działania w nim zawarte mają uświadamiać, że najlepszym sposobem na zapobieganie wielu schorzeń jest prawidłowy styl życia, czyli: aktywność ruchowa, właściwa dieta oraz życie wolne od używek.   

Profilaktyka? Tak, ale jaka?

Drugim obszarem wokół którego porusza się program to profilaktyka. O tym jak ważna jest edukacja mieszkańców w tym zakresie, świadczy efekt diagnozy z której wynika, że blisko 7 na 10 osób nie ma pojęcia o żadnych programach profilaktycznych realizowanych w regionie! Działania ujęte w dokumencie mają zwiększyć świadomość na temat tego jakie  programy profilaktyczne realizowane są w okolic, do kogo są skierowane i jak można z nich skorzystać. Mowa tu m.in. o siedmiu programach profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Rzeszowie czy działaniach z zakresu profilaktyki narkotykowej wśród młodzieży.

Program przyjęty. Co dalej? 

Przyjęcie programu przez Radę Powiatu Stalowowolskiego to dopiero pierwszy krok w dobrym kierunku. Następnym – znacznie trudniejszym i bardziej pracochłonnym - jest jego wdrożenie przy wsparciu środków budżetowych i pozabudżetowych oraz współpracy pomiędzy wszystkich trzema sektorami: prywatnym, publicznym i pozarządowym. Uchwała Rady Powiatu zakłada realizację programu od 1 stycznia 2013 roku. Nie ma zatem chwili do stracenia. Do zobaczenia w działaniu.

tekst: Phillip Zalewski  
źródło: Biuletyn Powiatu Stalowowolskiego

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: