Uczestnicy > Wydarzenia > Wizyta studyjna w...

Wizyta studyjna w Gminie Trzemeszno w ramach projektu „Decydujmy razem”

W ramach projektu „Decydujmy razem” prowadzimy działania upowszechniające doświadczenia samorządów biorących udział w projekcie. 25 i 26 października br. w Trzemesznie odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów, które rozważają chęć przystąpienia do projektu „Decydujmy razem”, chcąc jednocześnie zaangażować się w proces partycypacyjny.

W wizycie udział brało 10-ciu przedstawicieli takich samorządów jak: Środa Wlkp., Malanów, Władysławów, Orchowo, Rzgów i Ostrowite. W spotkaniach brali również udział członkowie Zespołu Monitorującego „Decydujmy razem” z Gminy Trzemeszno oraz zaproszeni goście: Pan Wiesław Pokorski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie oraz ks. Proboszcz Piotr Kotowski.

W pierwszym dniu wizyty Pan Burmistrz Krzysztof Dereziński powitał w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie przybyłych gości, przedstawiając korzyści wynikające dla Gminy Trzemeszno z udziału w projekcie „Decydujmy razem”. Następnie Pani Eleonora Mądra – Animator Projektu przedstawiła obszerną prezentację dotyczącą przebiegu procesu partycypacyjnego w Gminie Trzemeszno, która została przygotowana przez Panią Martę Zielińską i Panią Joannę Stejakowską – członkinie Zespołu Monitorującego „Decydujmy razem”.     

Następnie uczestnicy wizyty udali się do Izby Pamięci im. Jana Kilińskiego, gdzie Pan Wojciech Bisikiewicz przedstawił historię związaną z postacią Jana Kilińskiego oraz utworzeniem Izby Pamięci w Trzemesznie. Kolejnym punktem programu było pamiątkowe zdjęcie pod Pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie udano się do Kościoła pw. WNMP, gdzie ks. Proboszcz Piotr Kotowski przedstawił zwiedzającym historię trzemeszeńskiej Bazyliki.
Po powrocie do sali posiedzeń Urzędu omówione zostały przez Pana Zbigniewa Matelskiego – członka Zespołu Monitorującego korzyści dla mieszkańców Gminy wynikające z udziału w projekcie „Decydujmy razem”.   

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od udania się na wieżę ciśnień w Trzemesznie, gdzie Pan Henryk Kubalewski przedstawił historię wieży i oprowadził zwiedzających. Pani Eleonora Mądra przedstawiła uczestnikom wizyty plan działań jaki Zespół Partycypacyjny wypracował w celu utworzenia punktu widokowego na wieży ciśnień. Nadmieniała, także iż utworzenie punktu w dużej mierze zależne jest od pozyskania środków zewnętrznych. Kolejnym punktem wizyty było seminarium pt.: Programy wspierające integrację społeczną, przedsiębiorczość oraz lokalny rynek pracy, które prowadziła Pani Agata Bulicz – doradca z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Wrocławia.

Podczas dwudniowej wizyty przedstawiony został proces partycypacyjny, jaki przebiegał w Gminie Trzemeszno podczas tworzenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Trzemeszno na lata 2012 – 2016. Dzięki wizycie uczestnicy mogą skorzystać z doświadczeń w zakresie współpracy gminy i mieszkańców na rzecz lokalnego rozwoju.

Wizyta studyjna zakończyła się wręczeniem przez Wiceburmistrza Dariusza Jankowskiego upominków promujących miasto i gminę Trzemeszno, a także projekt „Decydujmy razem”.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: